Дневник на етикетите

(за „Роза“ от Бинка Пеева)

Дата Етикет Потребител