Дневник на етикетите

(за „Наръчник за кандидат-министерши“ от Бинка Пеева)

Дата Етикет Потребител