Дневник на етикетите

(за „Една мечта в живота ми остана…“ от Борис Младенов-Young)

Дата Етикет Потребител