Дневник на етикетите

(за „Бразди и гънки времето чертае…“ от Борис Младенов-Young)

Дата Етикет Потребител