Дневник на етикетите

(за „Оплакваме се, че сме остарели…“ от Борис Младенов-Young)

Дата Етикет Потребител