Дневник на етикетите

(за „Цял живот делата си успявах…“ от Борис Младенов-Young)

Дата Етикет Потребител