Дневник на етикетите

(за „Старице мила, гълъбице моя…“ от Борис Младенов-Young)

Дата Етикет Потребител