Дневник на етикетите

(за „Жени и вино! Вино и жени!“ от Петър Незнакомов)

Дата Етикет Потребител