Дневник на етикетите

(за „Нимфоманката“ от Янко Трендафилов)

Дата Етикет Потребител