Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Дневник на етикетите

(за „Със зелена карта в Америка“ от Иво Стефанов)

Дата Етикет Потребител