Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

Дневник на етикетите

(за „Белият параход“ от Чингиз Айтматов)

Дата Етикет Потребител