Дневник на етикетите

(за „Бележки за себе си“ от Чингиз Айтматов)

Дата Етикет Потребител