Дневник на етикетите

(за „Лабиринтът“ от Кейт Мос)

Дата Етикет Потребител