Паул Целан
In memoriam

(Пол Елюар)

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Последна корекция
NomaD (2011 г.)
Източник
liternet.bg

Положи на мъртвия думите в гроба,

които говореше, за да живее.

Постави тялото му помежду им,

остави го да почувства

езиците на копнежа,

клещите.

 

Положи върху клепачите на мъртвия словото,

което отказваше на всеки,

който му говореше на Ти,

словото,

покрай което подскачаше кръвта на сърцето му,

когато една ръка, гола колкото неговата,

връзваше всеки, който му говореше на Ти,

за дърветата на бъдещето.

 

Положи словото върху клепачите:

може би,

ще се появи в окото му, все още синьо,

една втора, по-чужда синевина,

и онзи, който му говореше на Ти,

ще сънува с него: ние.

Край