Оригинално заглавие
The Ingenious Patriot, (Пълни авторски права)
Превод от английски
, (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
Характеристика
Оценка
5 (× 2 гласа)
Сканиране, разпознаване и начална корекция
Mandor (2015)

Публикувано във вестник „Технически авангард“, брой 17/1987 г.

Преводачът е указан като „Емануел Георгиев“.


След като получи аудиенция с Краля, Изобретателният патриот извади лист хартия от джоба си и рече:

— С разрешение на Ваше величество, нося тук формула за конструирането на бронирана плоча, която никакво оръдие не може да пробие. Ако Кралската флота използва такава броня, нашите бойни кораби ще станат неуязвими и следователно непобедими. Тук са също и докладите на министрите на Ваше величество, които удостоверяват стойността на откритието ми. Аз преотстъпвам правата си върху него за един милион тумтуми.

Кралят погледна документите, сложи ги после настрана и му обеща, че ще получи от Държавния ковчежник на Министерството на изнудването един милион тумтуми.

— А това — рече Изобретателният патриот, като извади друг лист от друг джоб — са работните планове за изобретеното от мен оръдие, което ще пробие тази броня. Братът на Ваше величество, Императорът на Банг, иска да го получи на всяка цена, но предаността към трона и личността на Ваше величество ме карат да го предложа най-напред тук. Цената му е един милион тумтуми.

Получил обещанието за новата сума, Изобретателният патриот пъхна ръката си в трети джоб със следната забележка:

— Цената на оръдието, на което нищо не може да устои, щеше да бъде много по-висока. Ваше величество, ако не беше фактът, че снарядите му наистина могат да бъдат спрени от броня, обработена по моя специален метод с ново…

Кралят кимна на Главния кралски фактотум да се приближи.

— Претърсете този човек — рече той — и ми кажете колко джоба има.

— Четиридесет и три, Ваше величество — отвърна Главният фактотум, след като го обследва щателно.

— Ако разреши Ваше величество — извика ужасен Изобретателният патриот, — в един от тях има тютюн.

— Хванете го за краката и го изтръскайте — заповяда Кралят, — после му дайте чек за четиридесет и два милиона тумтуми и го пратете на бесилото. Издайте закон, който да гласи, че изобретателството представлява престъпление и се наказва със смърт.

Край