Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger

Издание:

Латиноамериканска поезия

Антология

 

Превели от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

Биографични бележки за авторите: Лъчезар Мишев

 

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Художник: Любен Зидаров

Худ. редактор: Васил Йончев

Текн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

 

Дадена за печат на 31.V.1968 г.

Печатни коли 20. Издателски коли 16,60.

Формат 59×84/16. Тираж 3100

Изд. №90 (2409)

Поръчка на печатницатв: №1309

ЛГ IV

 

Цена 1.69 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, 1968


Тоз петел дошъл от толкова далеч със свойта песен,

осветен на слънцето от първите лъчи;

този цар, изваян неприятно във прозореца ми

                                                                        със короната си жива,

нито пита, нито отговаря, вика в Залата банкетна,

сякаш и не съществуват неговите гости, водосточните тръби,

и стои все по-самотен в своя вик.

Вик на камък, вик на древност, вик на нищо,

бори се със моя сън, ала не знае, че се бори;

не поглежда той съпругите си, царевичните зърна,

                                                                        които

привечер ще го накарат да целува прахоляка.

Само вие като еретик във кладата на своите пера.

Той е исполински рог,

който сам издухва чернотата, в пъкъла когато пада.

Край