Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger

Издание:

Латиноамериканска поезия

Антология

 

Превели от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

Биографични бележки за авторите: Лъчезар Мишев

 

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Художник: Любен Зидаров

Худ. редактор: Васил Йончев

Текн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

 

Дадена за печат на 31.V.1968 г.

Печатни коли 20. Издателски коли 16,60.

Формат 59×84/16. Тираж 3100

Изд. №90 (2409)

Поръчка на печатницатв: №1309

ЛГ IV

 

Цена 1.69 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, 1968


Ръце корави, на молюски

и диви зверове подобни;

с опърлена и тъмна кожа,

подобно кожа на дъждовник,

и страшно хубави и бързи,

се вдигат бодри, падат морни.

 

Забъркват ли, забъркват глина,

събарят те дърво и камък,

превърнати в конопни възли

или окаляни памуци,

едничка на света ги вижда

земята чародейка само.

 

Със върховете й са сходни,

с могилите, но не с душата;

на крокодил с гърба нарязан

понякога сред колелата

и после със дърво високо,

от своите клони овдовяло.

 

Аз чувам как тъкат на стана;

в пещта ги виждам нажежени.

Разтворени над наковални,

под жито рукнало — на шепи.

 

Видях ги в рудници дълбоки

и в синкави каменоломни.

За мене със весла гребяха,

разръфали вълните злобни,

и точен гроб ще ми направят,

макар гърба ми не видели.

 

Тъкат като водата свежи

платна от лен за всяко лято.

Товарят после и разчепкват

ту бял памук, ту мека вълна

и в облеклото на децата,

в шинела на героя пеят.

 

Спят всички, от бои и вещи,

и белези изначертани.

И зодиакът ги докосва

с Капоните[1] и със Телеца.

 

Но и заспали, продължават

тръстика да секат и мелят,

Христос ги взема и задържа

в ръцете си, дордето съмне.

Бележки

[1] Капоните — Везните (от зодиака) — Б.р.

Край