Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger

Издание:

Латиноамериканска поезия

Антология

 

Превели от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

Биографични бележки за авторите: Лъчезар Мишев

 

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Художник: Любен Зидаров

Худ. редактор: Васил Йончев

Текн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

 

Дадена за печат на 31.V.1968 г.

Печатни коли 20. Издателски коли 16,60.

Формат 59×84/16. Тираж 3100

Изд. №90 (2409)

Поръчка на печатницатв: №1309

ЛГ IV

 

Цена 1.69 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, 1968


При свършване на боя

боецът бе убит, един човек дойде при него

и му рече: „Не умирай! Много те обичам“

Но продължаваше, уви, трупът да стине.

 

Притекоха се двама, рекоха му също:

„Не ни оставяй! Дръж се, брат! Върни се към живота!“

Но продължаваше, уви, трупът да стине.

 

След тях дойдоха двайсет, сто, хиляда

и викаха: „Такава обич, а не може да сломи смъртта!“

Но продължаваше, уви, трупът да стине.

 

Наобиколиха го милиони хора

с молба единодушно: „Остани, не ни напущай, брат!“

Но продължаваше, уви, трупът да стине.

 

Тогава всички хора на земята

го наобиколиха; зърна ги трупът, печален, развълнуван:

във строя им застана бавно,

прегърна първия човек и тръгна…

Край