Дневник на етикетите

(за „Гърмежи няколко се чуха снощи…“ от Ернесто Карденал)

Дата Етикет Потребител