Дневник на етикетите

(за „Може би ще се оженим таз година…“ от Ернесто Карденал)

Дата Етикет Потребител