Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Лирика в проза
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger

Издание:

Латиноамериканска поезия

Антология

 

Превели от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

Биографични бележки за авторите: Лъчезар Мишев

 

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Художник: Любен Зидаров

Худ. редактор: Васил Йончев

Текн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

 

Дадена за печат на 31.V.1968 г.

Печатни коли 20. Издателски коли 16,60.

Формат 59×84/16. Тираж 3100

Изд. №90 (2409)

Поръчка на печатницатв: №1309

ЛГ IV

 

Цена 1.69 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, 1968


Двете ръце, като две много предани кучета, водят чевръсто сърдитите неща.

Когато по-големият се уморява, дохожда другият, вторият от постоянните празници, и играе. Безразличието, което го приема, крие някакво озлобление, което гордостта и нежността прощават.

Двете ръце работят винаги. Те са като две от ония изобразени в Апокалипсиса животни, материални и ангелски. С какво бихме могли да сравним тяхното тайнствено усърдие, тяхната чудна служба?

Когато стопанинът им умре, опъват ги върху гръдта му — те не биха искали вече да го оставят.

Край