Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Лирика в проза
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger

Издание:

Латиноамериканска поезия

Антология

 

Превели от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

Биографични бележки за авторите: Лъчезар Мишев

 

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Художник: Любен Зидаров

Худ. редактор: Васил Йончев

Текн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

 

Дадена за печат на 31.V.1968 г.

Печатни коли 20. Издателски коли 16,60.

Формат 59×84/16. Тираж 3100

Изд. №90 (2409)

Поръчка на печатницатв: №1309

ЛГ IV

 

Цена 1.69 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, 1968


В целия град съществува една улица, на която, ако човек внимава, ще намери едно много старо дюкянче. Помещението е малко и толкова тъмно, че неговата стряха се потапя в сенки. Не една от стените ще има литография почти неразгадаема — може би някакъв календар или свещена щампа.

Близо до прага има винаги един тезгях много нисък — в моя град и в паланката, където живея, той е боядисан синьо; и върху него се вижда умората, вижда се веществото, виждат се годините на нещата, с които търгуват.

И до една вратичка, каквато има на дъното, ако човек внимава, ще може да види собственика, който търпи своята огромна престилка, държи в една ръка стройния чук и лицето му е вечно забулено в полусянка.

Край