Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Лирика в проза
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger

Издание:

Латиноамериканска поезия

Антология

 

Превели от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

Биографични бележки за авторите: Лъчезар Мишев

 

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Художник: Любен Зидаров

Худ. редактор: Васил Йончев

Текн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

 

Дадена за печат на 31.V.1968 г.

Печатни коли 20. Издателски коли 16,60.

Формат 59×84/16. Тираж 3100

Изд. №90 (2409)

Поръчка на печатницатв: №1309

ЛГ IV

 

Цена 1.69 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, 1968


Има в Ур къща със стая, която гледа към мъничкия вътрешен двор — в Ур де лос Калдеос.

В стаята, върху малка рогозка, един човек гледа палещото слънце във вътрешния двор.

Отвън се чува една огромна двуколка — далече, далече — и едно куче лае по-долу в деня, и една жена вика нещо, което мъжът се преструва, че не чува.

Изведнъж вятърът изтрива с големите си листа слънцето и друго куче лае в дълбочината на времето, и друга жена вика нещо, което аз се престорвам, че не чувам.

Край