Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger

Издание:

Латиноамериканска поезия

Антология

 

Превели от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

Биографични бележки за авторите: Лъчезар Мишев

 

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Художник: Любен Зидаров

Худ. редактор: Васил Йончев

Текн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

 

Дадена за печат на 31.V.1968 г.

Печатни коли 20. Издателски коли 16,60.

Формат 59×84/16. Тираж 3100

Изд. №90 (2409)

Поръчка на печатницатв: №1309

ЛГ IV

 

Цена 1.69 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, 1968


Свирачът черен със китара

очите си широко е отворил.

Мулатката лежи нехайно,

с очи затворени в хамака.

 

От грифа негърът очи повдига,

потърсил палмови горички,

където се изкачва песента му

със сока земен към небето.

 

Мулатката ленива от хамака

заспива кротко, за да слезе

на корените във покоя,

в прохладата дълбока на гирана[1].

 

Изтръгва негърът пейзажа

от дъното на своята китара.

Отворените му очи създават

колибки, облаци и палми.

 

Мулатката ленива от хамака

клепачите си спуска ниско,

та да запази тъй пейзажа,

от негърът сега наложен.

Бележки

[1] гиран (геран) — турцизъм за „кладенец“ — Б.р.

Край