Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger

Издание:

Латиноамериканска поезия

Антология

 

Превели от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

Биографични бележки за авторите: Лъчезар Мишев

 

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Художник: Любен Зидаров

Худ. редактор: Васил Йончев

Текн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

 

Дадена за печат на 31.V.1968 г.

Печатни коли 20. Издателски коли 16,60.

Формат 59×84/16. Тираж 3100

Изд. №90 (2409)

Поръчка на печатницатв: №1309

ЛГ IV

 

Цена 1.69 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, 1968


„Аз съм човек, захвърлен и самотен“…

Франсиско де Алдана

Какво, когато си отида, ще оставя?

Не много песни, писани с години.

И нищо друго. Книги. И едно дърво. Нито деца,

нито жена. Оставеното ще е малко.

 

Или достатъчно? И още моя срам,

че съм единствено това направил:

редици от обикновени думи,

като тополи отстрани на пътя.

Понякога висока трепетлика,

върба, печални тръни, роза на любов.

Достатъчно ли е? Достатъчно е негли[1]

клетник беден като мене,

от самота сломен, когато вече мръква.

Но въпреки това съм благодарен,

че бог ми дава къшей хляб и одър,

семейство и приятелство. Не се оплаквам…

И щях да бъда много весел, ако можех

света да видя от добрата

ръка на любовта, която ме отмина…

И няма да се върне. Няма да се върне вече…

Защото зимата кръжи около мене,

от моите блянове да ме пречисти

и тъй да ме остави същият: един човек

самотен и една душа, отритната и суха

за любовта на гаснещата светлина,

с надежда във това, което не дохожда.

Бележки

[1] негли — може би, навярно, сякаш, вероятно — Б.р.

Край