Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger

Издание:

Латиноамериканска поезия

Антология

 

Превели от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

Биографични бележки за авторите: Лъчезар Мишев

 

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Художник: Любен Зидаров

Худ. редактор: Васил Йончев

Текн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

 

Дадена за печат на 31.V.1968 г.

Печатни коли 20. Издателски коли 16,60.

Формат 59×84/16. Тираж 3100

Изд. №90 (2409)

Поръчка на печатницатв: №1309

ЛГ IV

 

Цена 1.69 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, 1968


През Антилското море лазурно

плава кораб, чуден път поел:

плава, плава корабът от книга

без кормчия смел.

 

От Хавана чак до Портобело,

от Ямайка чак до Тринидат,

плава, плава корабът от книга

и без капитан.

 

Негърка пътува на кърмата,

на носа — испанец тъмноок:

плава, плава корабът от книга

в синия простор.

 

Острови незнайни отминава,

острови и острови безброй,

плава, плава корабът от книга,

без да знай покой.

 

Тъмен топ, от шоколад направен,

гръмна срещу кораба голям,

топ от сладка захар, бяла захар

му отвърна там.

 

Ах ти, кораб мой, със книжна броня,

през морето чуден път поел!

Ах ти, кораб мой, и бял, и черен,

без кормчия смел!

 

Чезне, чезне негърката черна

със испанеца ведно, ведно;

плава, плава корабът от книга,

плава без платно.

Край