Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger

Издание:

Латиноамериканска поезия

Антология

 

Превели от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

Биографични бележки за авторите: Лъчезар Мишев

 

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Художник: Любен Зидаров

Худ. редактор: Васил Йончев

Текн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

 

Дадена за печат на 31.V.1968 г.

Печатни коли 20. Издателски коли 16,60.

Формат 59×84/16. Тираж 3100

Изд. №90 (2409)

Поръчка на печатницатв: №1309

ЛГ IV

 

Цена 1.69 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, 1968


Днес почвам вчерашния ден

с желания и думи;

обущата ми вече имат прах

от утре: в дири се превръщат

без изключение моите постъпки.

 

Еленът виждаме и той дохожда

понякога от нашите ръце да пие,

но жаждата на неговите бърни

като прадядо става стара.

 

Ний днешни сме, ала което вършим,

принадлежи на миналото. Ние сме чешмата,

която си остава тук: водата,

животът, искам да река, изтича.

 

До моя слух достигат всички думи,

които утре аз ще кажа, утре;

и мойта участ е да премълчавам

на други дни словата.

 

Да можеше във въздуха мечтата

като ръце да вдигнем, като мрежа —

от вчера, та до утрешния ден —

да ни обгръща. Ала всичко,

което върша, минало е вече.

 

Сега — печален спомен само —

се гледам аз отвътре, лъхам на горичка,

и различавам много смътно

прадядото във мен.

Край