Дневник на етикетите

(за „Негър в твоята празна къща“ от Мануел дел Кабрал)

Дата Етикет Потребител