Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от португалски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger

Издание:

Латиноамериканска поезия

Антология

 

Превели от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

Биографични бележки за авторите: Лъчезар Мишев

 

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Художник: Любен Зидаров

Худ. редактор: Васил Йончев

Текн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

 

Дадена за печат на 31.V.1968 г.

Печатни коли 20. Издателски коли 16,60.

Формат 59×84/16. Тираж 3100

Изд. №90 (2409)

Поръчка на печатницатв: №1309

ЛГ IV

 

Цена 1.69 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, 1968


От параходите, които се прибират

със знаци от пътуването черно,

от хората, които се завръщат

със незарасли още рани

или с осакатено тяло,

 

аз искам вести за Испания.

 

От дървените и железни каси,

от балите с богати стоки,

от мириса на гнило и на риба,

от палубите винаги измити

от разярената и кипнала вода,

 

аз искам вести за Испания.

 

От чайките, оставили, кресливи,

във въздуха черта от лакомия,

от раковините шумящи и солта,

от пяната, която ври студена,

от разните предмети на морето

 

аз искам вести за Испания.

 

Не ми ги дава никой. Вдига

мълчанието ръце и се затваря

във веществата най-сурови.

Мълчание твърдо на стена,

на камък, който кърши клони,

 

и на парцал уста запушил,

мълчание сухо и нечисто,

в което шумно се излива

като във дъното на рудник

една червена тлъста супа.

 

И няма вести от Испания.

 

Ах, ако имах само кораб!

Ах, ако знаех да летя!

Но имам само мойта песен,

а колко струва тя? Поетът

в затвора на стиха заключен,

 

измъчен от въпроси празни,

от наблюдения преситен,

би искал сам от свойта песен

да създаде не цвете — бомба

и с тая бомба да разбие

 

стената около Испания.

Край