Дневник на етикетите

(за „Животно“ от Мануел Бандейра)

Дата Етикет Потребител