Дневник на етикетите

(за „Ябълка“ от Мануел Бандейра)

Дата Етикет Потребител