Дневник на етикетите

(за „Пневмоторакс“ от Мануел Бандейра)

Дата Етикет Потребител