Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
harbinger

Издание:

Латиноамериканска поезия

Антология

 

Превели от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

Биографични бележки за авторите: Лъчезар Мишев

 

Редактор на издателството: Николай Бояджиев

Художник: Любен Зидаров

Худ. редактор: Васил Йончев

Текн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

 

Дадена за печат на 31.V.1968 г.

Печатни коли 20. Издателски коли 16,60.

Формат 59×84/16. Тираж 3100

Изд. №90 (2409)

Поръчка на печатницатв: №1309

ЛГ IV

 

Цена 1.69 лв.

 

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, 1968


Сега детинството е самолет в небето.

Мойто беше облак. Не променям своя спомен.

 

Чифликът мъничък, дървото, нивите безкрайни,

вършачката, която прекосяваше селцето.

 

Сега детинството е автомо̀бил посред вятър.

Мойто беше птица върху кон отвързан.

 

Двуколката, дървото, птицата кафява

със музика в душата… Не променям своя спомен.

 

Сега детинството е електрическо сияние.

Мойто беше от фенер и от луна родено.

 

Дървото, птицата, поточето лениво

със чара на брега… Аз не променям своя спомен.

 

Всичко вчера станало напомняше легенда.

„Вършачка“ се наричаше и не ще се върне.

 

Спеше девет месеца и се събуждаше в десетия,

и после чак до януари по харманите сновеше.

 

Огъваше мостове и издухваше в полето,

подобно стъклен прах, орляци от кадънки.

 

Как сладка беше песента й във далечината!

Обич вдъхваше в човека и приканваше към сън.

 

Тя се изгуби в равнината със мотора си боботещ,

с вагона, със сандъка, с каручката си за вода.

 

Едно дете я следваше със гълъб и не се завърна.

Бе мълчаливо и печално… Не променям своя спомен.

Край