Дневник на етикетите

(за „Погрешен удар“ от Харлан Коубън)

Дата Етикет Потребител