Оригинално заглавие
Жертва Бермудского треугольника, (Пълни авторски права)
Превод от руски
, (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране
kpuc85 (2015 г.)
Разпознаване и начална корекция
Mandor (2015 г.)

Публикувано във вестник „Орбита“, брой 22/1984 г.

Това не е самостоятелно произведение, а откъс от повестта „Жертва Бермудского треугольника“.


До Института по въпросите на откритията

От гражданина Семьонов А. В.

Заявление

Моля да ми бъде издадено авторско свидетелство за закриването на III (третия) закон на Нютон предвид на това, че за пръв път стигнах до заключението за ненужността и вредността на посочения закон. Предлагам в най-кратки срокове, без да се оставя днешната работа за утре, да се закрие този закон, който гласи: „Действието е равно на противодействието“.

Основания:

1. Посоченият закон подчертава безсилието на човека в борбата му с различните житейски препятствия, подбужда към пасивност и бездействие. Защото кой е този, който ще иска в отговор на действието си да получи противодействие? Закриването на този закон ще освободи хората, ще засили вярата им в собствените сили. Те ще заживеят по-пълнокръвно и по-щастливо, ако не срещат на всяка крачка противодействие.

2. Отменянето на третия закон на Нютон ще намали претовареността на учениците, понастоящем принудени да хабят сили и здраве за изучаването му. Спестеното време би могло да се използува за обществена работа, събиране на вторични суровини и други полезни мероприятия.

3. Въпросният закон не среща подкрепата и одобрението на всички прогресивно мислещи хора на Земята. Който поиска, той ще преодолее всяко противодействие! Следователно този закон е остарял и представлява само параван за безделниците и различните тунеядци. Единствено те биха могли да държат на него.

4. За да се увековечат заслугите на уважавания от всички нас Нютон, останалите два закона, носещи неговото име, са напълно достатъчни.

Моля заявката ми да бъде разгледана незабавно, тъй като повече нямам сили да търпя този непоносим закон, остатък от омразното минало. И така го търпяхме твърде дълго. Стига! Настана време да се вземат решителни мерки!

С уважение:

А. Семьонов

* * *

До Института по въпросите на откритията

От гражданина Семьонов А. В.

Заявление

Преди един месец ви изпратих официалната си заявка за закриването на третия закон на Нютон. В отговор получих от вас писмо, в което привеждате като възражение един-единствен аргумент: да се отменят законите на природата било невъзможно.

Ще си позволя да отбележа: много странен възглед върху нещата, лъхащ на мистицизъм, фатализъм, пораженчество, а може би и на нещо още по-лошо. Законите се създават за хората. И ако законът е лош, следва да се преработи или въобще да се отмени! И няма какво да се оправдаваме с природата. Човек не трябва да чака милост от нея, а да я покорява и преустройва. Какви по-сложни неща правим ние: създаваме морета, променяме течението на реки, пресушаваме блата. Че с третия закон на Нютон ли няма да се справим! Още повече като се има предвид, че това не е закон, а направо беззаконие. И могат да го защитават само безнадеждно изостанали от времето си или недобросъвестни хора, злоумишленици, затварящи си очите пред нашите успехи в покоряването на природата. За такива хора между нас няма място!

Като се има предвид всичко това, моля да се ускори издаването на моя авторски патент.

А. Семьонов

* * *

До Окръжната прокуратура

(с копие до редакциите на вестниците и до Комитета за народен контрол)

От гражданина Семьонов А. В.

Заявление

Искам да ви обърна внимание върху действията на служителите от Института по въпросите на откритията, взели под закрила буржоазните закони, привърженици на всичко старо, отживяло, заглушаващи инициативата на масите. От името на милионите граждани, пострадали от недобросъвестността по отношение на работата, свойствена на служителите от този институт:

А. Семьонов

* * *

До съдебномедицинската експертиза

От гражданина Семьонов А. В.

Заявление

Моля да проверите дали директорът на Института по въпросите на откритията др. Петухов наистина е получил инфаркт на миокарда. Имам основания да предполагам, че това е само повод др. Петухов да не ми издаде авторско свидетелство.

А. Семьонов

* * *

Авторско свидетелство

С настоящото се удостоверява, че др. Семьонов А. В. е първозакривателят на третия закон на Нютон. Според желанието на др. Семьонов посоченият закон от двадесети този месец се обявява за закрит.

Временно изпълняващ длъжността директор на Института по въпросите на откритията

Рижков

* * *

До Института по въпросите на откритията

От гражданина Семьонов А. В.

Заявление

Уважаеми другари! Издаденото ми от вас авторско свидетелство разглеждам като още едно потвърждение на невалидността на третия закон на Нютон. Истински енергичният човек би преодолял всяко противодействие.

А. Семьонов

Край