Дневник на етикетите

(за „Спестовна каса за време“ от Дмитрий Биленкин)

Дата Етикет Потребител