Включено в книгата
Оригинално заглавие
Les Trois grâces, (Пълни авторски права)
Превод от румънски
, (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
Характеристика
Оценка
няма
Сканиране, корекция и форматиране
NomaD (2014 г.)

Издание:

Мирча Елиаде. Младост без младост. Фантастична проза

Румънска. Първо издание

Издателство „Авангард принт“, Русе, 2008

Коректор: Галина Гиндянова

Художник: Пламен Монев

Технически редактор: Ивайло Маринов

ISBN: 978-954-337-060-3

 

Тази книга се издава с финансовата подкрепа на Румънския културен институт

Institutul cultural român

 

© Mircea Eliade

„La umbra unui crin“

EFCR, 1982, Bucureşti

 

© Мирча Елиаде, автор

© Огнян Стамболиев, предговор, подбор и превод, 2008

© Пламен Монев, художник корица, 2008

 

Формат: 60×84/16

Печатни коли: 34,5

Цена: 15,00 лв.


Произведението е забранено за четене по настояване на преводача. [Повече информация]
Край