Включено в книгата
Година
???? (Обществено достояние)
Форма
Приказка
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
3 (× 1 глас)
Сканиране
Диан Жон (2011)
Разпознаване и корекция
Xesiona (2013)

Издание:

Дядо, баба и внуче. Трето издание

Издателство: „Български писател“, 1984, София

Редактор: Любен Петков

Коректор: Янка Василева


Веднъж биволът и заекът се обзаложили да се надварват: кой по-бързо ще тича. Заекът рекъл:

— Аз по-бързо тичам, ще те изпреваря! Когато се пусна, и вятърът не ме стига!

Биволът го погледнал отвисоко и рекъл твърдо:

— Аз ще те изпреваря!

Обзаложили се и се пуснали да бягат. Биволът изпреварил заека. Заекът ядосан извикал отзад:

— Спри, биволе, земята ще се продъни от твоята тежина!

Биволът, като чул глас зад себе си, обърнал се и спрял да види кой го вика. А заекът точно тогава се засилил, прескочил бивола и беж, изпреварил го. От внезапното извикване биволът се уплашил и оттогава станал тромав, не може да върви бързо, защото все го е страх, че някой, ще му се скара. А освен това не смее и да тича, защото, какъвто е грамаден и тежък, ще продъни земята. Затова биволът си ходи бавно и дори да го бие човек, той никога не си напряга силите. Само когато е силно слънцето, тогава студената вода го оправя.

Край