Включено в книгите:
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Есе
Жанр
Характеристика
Оценка
4,5 (× 2 гласа)
Корица
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2014 г.)

Издание:

Мирча Елиаде. В двора на Дионис. Фантастични новели

Първо издание

Редактор: Петя Димитрова

Художник: Михо Михов

Технически редактор: Ронка Кръстанова

Коректор: Невена Николова

ИК „Христо Ботев“, София, 1995

ISBN: 954-445-296-6

 

Издателски №8996

Печатни коли 10,50

Формат 84/108/32

 

Подбор и превод от френски и румънски: Огнян Стамболиев

Издателска къща „Христо Ботев“

София Предпечатна подготовка „Едит — 88“

София Печат ДФ „Наука и образование“

 

Mircea Eliade

In curte la Dionis

Bucureşti, 1981


Произведението е забранено за четене по настояване на преводача. [Повече информация]