Дневник на етикетите

(за „Стоп, машина!“ от Виталий Бабенко)

Дата Етикет Потребител