Дневник на етикетите

(за „Тридесет и един чифт волове“ от Кольо Георгиев)

Дата Етикет Потребител