Дневник на етикетите

(за „Програмата“ от Доминго Сантос)

Дата Етикет Потребител