Дневник на етикетите

(за „Истината за Беба Донж“ от Жорж Сименон)

Дата Етикет Потребител