Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Форматиране и последна редакция
zelenkroki (2012)

България за да се обнови,

необходим е мозък бистър,

затуй не давам я за сто глави

главата на един министър.

 

А някога е щедър Саваот

и за задача той си туря

да свърже мозъка на цял народ

на някой свой пророк в учкура.

 

И ето на конгрес безброй глави

творят обнова и култура,

а там, къде не трябвало, уви,

отзаран се разпрал учкура.

Бележки

[0] Публикация: Българан. Седмично хумористично списание. София, г. VI, бр. 8 от [19 февруари] 1921 г., с подпис: Ведбал.

Написано по повод XVI конгрес на земеделския съюз, който се е състоял от 12 до 16 февруари 1921 г. в София.

Край