Дневник на етикетите

(за „Господин Паран“ от Ги дьо Мопасан)

Дата Етикет Потребител