Включено в книгата
Година
???? (Пълни авторски права)
Форма
Разказ
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма

Издание:

Андрея Илиев. Истории от 4×100 без шопска салата

Издателство Арт клуб „Херос“, Стара Загора, 2012

Първо издание

Художник на корицата: Камелия Мирчева


Във военното училище старши лейтенант Еврейски освен с кривия си нос бе известен и с откритието, че на офицера са нужни 60 (шейсет) думи — тия, които са регламентирани за употреба в уставите.

Та веднъж курсант Монев, назначен да почиства канцеларията му, забравил там томче с разкази на Мопасан. На следващото чистене си го прибрал.

След ден Еврейски го извикал.

— Оная книга къде е?

— Книга ли? — озадачил се Монев. — Коя?

— Оная бе… на оня, как беше… А, Гидьо!…

Край