Дневник на етикетите

(за „Разходката на Братиану вкратце“ от Христо Смирненски)

Дата Етикет Потребител