Дневник на етикетите

(за „Есенна нощ“ от Петер Хухел)

Дата Етикет Потребител