Дневник на етикетите

(за „Работник“ от Рихард Демел)

Дата Етикет Потребител