Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
3,3 (× 3 гласа)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция
NomaD (2011 г.)

Издание:

Френска поезия. Сборник

Френска. Първо издание

 

Подбрал и превел от френски: Пенчо Симов

Рецензент: Симеон Хаджикосев

 

Народна култура — София, 1978

 

Poesie Française

Choix et traduction de Pentcho Simov

Narodna kultura

 

Художествено оформление: Иван Кьосев

 

Редактор: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

Дадена за набор 16. V. 1978 г.

Подписана за печат август 1978 г.

Излязла от печат август 1978 г.

Формат 84X108/32. Печатни коли 39. Издателски коли 32,76

 

Цена 3,62 лв.

 

ДИ „Народна култура“

ДПК „Димитър Благоев“


  Един човек написва на машина любовно писмо

и машината отговаря на човека наместо получателката

  Тя е тъй усъвършенствана машина

  машина за пране на чекове и на любовни писма

  И човекът удобно настанен във своята машина

за обитаване чете с машината за четене отговора

на машината за писане

  И в своята машина за мечтаене с машината за смятане

купува машина за обичане

  И в своята машина за осъществяване на мечтите

  той се люби

с машината за писане посредством машината за обичане

  А машината му изневерява с един като голяма шина

  ама шина да пукнеш от смях.

Край
Читателите на „Любов по роботски“ са прочели и: